Fundusze Europejskie

Projekt pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny” 

Celem projektu jest wejście na rynek usług turystycznych i sportowo-rekreacyjnych powiatu hajnowskiego w oparciu o endogeniczny potencjał regionu Puszczy Białowieskiej oraz posiadaną nieruchomość. Projekt polega na budowie, zakupie i montażu obiektów i urządzeń kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny.

W zakres rzeczowy przedsięwzięcia wchodzą następujące roboty budowlane, urządzenia i obiekty: budowa budynku usługowego stanowiącego punkt gastronomiczny i zaplecze parku, salon VR (wirtualnej rzeczywistości), mała architektura, park linowy, obiekt budowy sprawności ruchowej, oświetlenie, wiaty rowerowe, sprzęt sportowy.

Rezultatem projektu będzie m.in. wzrost zatrudnienia – 7 etatów

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach projektu nr WND-RPPD.01.05.00-20-0112/17 pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.05.00-20-0112/17-00 zawartej dnia 06.04.2018r. wynosi 596.501,23 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

 

Projekt pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego

Celem projektu jest zwiększenie zdolności produkcyjnej rozumianej jako stworzenie warunków umożliwiających zwiększenie wolumenu usług kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska w oparciu o endogeniczny potencjał regionu Puszczy Białowieskiej, posiadaną nieruchomość i planowaną infrastrukturę. Przedsięwzięcie polega na budowie, zakupie i montażu obiektów i urządzeń kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego. Produktami projektu będą:

– zwiększenie wolumenu usług sportowo – rekreacyjnych Spółki dzięki oddaniu do użytku Rodzinnego Parku Rekreacyjnego (sprzedaż biletów wstępu),

– wzrost obrotów handlowych punktu gastronomicznego.

Cele projektu są zgodne ze strategią LGD “Puszcza Białowieska”. Rezultatem realizacji projektu będzie wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 8 etatów. 

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach projektu nr WND-RPPD.01.05.00-20-0250/18

pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.05.00-20-0250/18-00 zawartej dnia 20.12.2018r. wynosi 1.095.855,45 zł.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

 


Zaproszenie do składania ofert
Nieznany Bór, dnia 27 września 2019r.

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.05.00-20-0250/18
pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.05.00-20-0250/18-00 zawartej dnia 20.12.2018r.

w ramach postępowania nr 4/RPOWP II/2019 na:
usługę wykonania dwóch boisk (nawierzchnia trawiasta i piaskowa), systemu nawadniania, nawierzchni ścieżek, trawników i chodników oraz oświetlenia alejek i drzew w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego”, gmina Hajnówka, dz. nr 547/15 i 547/16

SOVA INVEST Sp. z o.o.;
Nieznany Bór 1, 17-200 Hajnówka;
tel.: 602 210 746, fax 22 814 34 41
e-mail: r.pachocki@sovainvest.pl
https://www.enklawabialowieska.pl/

zaprasza do złożenia ofert na usługę wykonania dwóch boisk (nawierzchnia trawiasta i piaskowa), systemu nawadniania, nawierzchni ścieżek, trawników i chodników oraz oświetlenia alejek i drzew w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego”, gmina Hajnówka, dz. nr 547/15 i 547/16.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: https://www.enklawabialowieska.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia – 30 listopada 2019r.

 


 

Zaproszenie do składania ofert
Nieznany Bór, dnia 26 lipca 2019r.

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.05.00-20-0250/18 pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.05.00-20-0250/18-00 zawartej dnia 20.12.2018r.

w ramach postępowania nr 3/RPOWP II/2019 na:
usługę wykonania ogrodzenia w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego”, gmina Hajnówka, dz. nr 547/15 i 547/16

SOVA INVEST Sp. z o.o.; Nieznany Bór 1, 17-200 Hajnówka; tel.: 602 210 746, fax 22 814 34 41
e-mail: r.pachocki@sovainvest.pl
www.enklawabialowieska.pl

zaprasza do złożenia ofert na usługę wykonania ogrodzenia w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego”, gmina Hajnówka, dz. nr 547/15 i 547/16.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: https://www.enklawabialowieska.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia – 30 września 2019r.

 

 

 


 

Zaproszenie do składania ofert
Nieznany Bór, dnia 25 marca 2019r.

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.05.00-20-0250/18 pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.05.00-20-0250/18-00 zawartej dnia 20.12.2018r.

w ramach postępowania nr 1/RPOWP II/2019 na:
realizację inwestycji budowlanej – budowa stawu widokowo-rekreacyjnego w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego”, gmina Hajnówka, dz. nr 547/15 i 547/1

SOVA INVEST Sp. z o.o.; Nieznany Bór 1, 17-200 Hajnówka; tel.: 602 210 746, fax 22 814 34 41
e-mail: r.pachocki@sovainvest.pl
www.enklawabialowieska.pl

zaprasza do złożenia ofert na:
realizację inwestycji budowlanej – budowa stawu widokowo-rekreacyjnego w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego”, gmina Hajnówka, dz. nr 547/15 i 547/1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji technicznej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: www.enklawabialowieska.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia – 28 czerwca 2019r.

 


Zaproszenie do składania ofert
Nieznany Bór, dnia 10 grudnia 2018r.

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.05.00-20-0112/17 pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.05.00-20-0112/17-00
zawartej dnia 06.04.2018r.

w ramach postępowania nr 6/RPOWP/2018 na:
realizację inwestycji budowlanej – budowa budynku usługowego nr 134A w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny”, gmina Hajnówka, dz. nr 547/3 i 547/4

SOVA INVEST Sp. z o.o.; Nieznany Bór 1, 17-200 Hajnówka; tel.: 602 210 746, fax 22 814 34 41
e-mail: r.pachocki@sovainvest.pl
https://www.enklawabialowieska.pl

zaprasza do złożenia ofert na:
realizację inwestycji budowlanej – budowa budynku usługowego nr 134A w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny”, gmina Hajnówka, dz. nr 547/3 i 547/4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji technicznej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: https://www.enklawabialowieska.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia – 31 maja 2019r.


 

Zaproszenie do składania ofert
Nieznany Bór, dnia 22 października 2018r.

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.05.00-20-0112/17
pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny” realizowanego w ramach umowy nr UDA RPPD.01.05.00-20-0112/17-00 zawartej dnia 06.04.2018r.

w ramach postępowania nr 5/RPOWP/2018 na:
realizację inwestycji budowlanej – budowa budynku usługowego nr 134A w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny”, gmina Hajnówka, dz. nr 547/3 i 547/4

SOVA INVEST Sp. z o.o.; Nieznany Bór 1, 17-200 Hajnówka; tel.: 602 210 746, fax 22 814 34 41
e-mail: r.pachocki@sovainvest.pl
www.enklawabialowieska.pl

zaprasza do złożenia ofert na:
realizację inwestycji budowlanej – budowa budynku usługowego nr 134A w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny”, gmina Hajnówka, dz. nr 547/3 i 547/4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji technicznej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: https://www.enklawabialowieska.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia – 30 kwietnia 2019r.

Informacja o unieważnieniu postępowania


 

Zaproszenie do składania ofert

Nieznany Bór, dnia 15 października 2018r.

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.05.00-20-0112/17 pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny”
realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.05.00-20-0112/17-00
zawartej dnia 06.04.2018r.

w ramach postępowania nr 4/RPOWP/2018 na:
zakup zestawu małej architektury – mebli zewnętrznych do projektu
pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny”

SOVA INVEST Sp. z o.o.; Nieznany Bór 1, 17-200 Hajnówka; tel.: 602 210 746, fax 22 814 34 41
e-mail: r.pachocki@sovainvest.pl
https://www.enklawabialowieska.pl

zaprasza do złożenia ofert na dostawę wraz z montażem i robotami towarzyszącymi zestawu urządzeń sprawności ruchowej do projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: www.enklawabialowieska.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia – 30 listopada 2018r.


 

Zaproszenie do składania ofert

Nieznany Bór, dnia 19 września 2018r.

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.05.00-20-0112/17
pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny”
realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.05.00-20-0112/17-00
zawartej dnia 06.04.2018r.

w ramach postępowania nr 3/RPOWP/2018 na:
kompleksową realizację inwestycji budowlanej – budowa budynku usługowego nr 134A w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny”, gmina Hajnówka, dz. nr 547/3 i 547/4

SOVA INVEST Sp. z o.o.; Nieznany Bór 1, 17-200 Hajnówka; tel.: 602 210 746, fax 22 814 34 41
e-mail: r.pachocki@sovainvest.pl
https://www.enklawabialowieska.pl

zaprasza do złożenia ofert na:
kompleksową realizację inwestycji budowlanej – budowa budynku usługowego nr 134A w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny”, gmina Hajnówka, dz. nr 547/3 i 547/4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji technicznej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: https://www.enklawabialowieska.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia – 14 grudnia 2018r.

Zaproszenie do składania ofert
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Formularz ofertowo-cenowy
Oświadczenia
Oświadczenia o posiadaniu uprawnień
Wykaz prac
Wykaz osób
Wzór umowy
Dokumentacja techniczna

Unieważnienie postępowania

 


 

Zaproszenie do składania ofert
Nieznany Bór, dnia 16 sierpnia 2018r.

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.05.00-20-0112/17 pn. “Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.05.00-20-0112/17-00 zawartej dnia 06.04.2018r.

w ramach postępowania nr 2/RPOWP/2018 na:
dostawę wraz z montażem i robotami towarzyszącymi zestawu urządzeń sprawności ruchowej do projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny”

SOVA INVEST Sp. z o.o.
Nieznany Bór 1, 17-200 Hajnówka
tel.: 602 210 746
fax 22 814 34 41
e-mail: r.pachocki@sovainvest.pl
https://www.enklawabialowieska.pl

zaprasza do złożenia ofert na dostawę wraz z montażem i robotami towarzyszącymi zestawu urządzeń sprawności ruchowej do projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: https://www.enklawabialowieska.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia – 30 listopada 2018r.

 


 

Zaproszenie do składania ofert
Nieznany Bór, dnia 8 sierpnia 2018r.

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.05.00-20-0112/17 pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny” realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.05.00-20 0112/17-00 zawartej dnia 06.04.2018r.

W ramach postępowania nr 1/RPOWP/2018 na:
zakup zestawu parku linowego do projektu pn. “Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny”

SOVA INVEST Sp. z o.o.
Nieznany Bór 1,
17-200 Hajnówka
tel.: 602 210 746
fax 22 814 34 41
e-mail: r.pachocki@sovainvest.pl
https://www.enklawabialowieska.pl

zaprasza do złożenia ofert na dostawę i montaż zestawu parku linowego do projektu pn. “Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny” zlokalizowanego w Nieznanym Borze 1,
17-200 Hajnówka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) wraz z załącznikami jest możliwa do pobrania ze strony internetowej: https://www.enklawabialowieska.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia – 30 listopada 2018r.