27. września 2018

Najwyższa Izba Kontroli corocznie ujmuje w swoich planach pracy zagadnienia związane ze środowiskiem i gospodarką wodną. Najnowsza kontrola , której wyniki zostały ogłoszone w zeszłym miesiącu, dotyczyła ochrony powietrza. Z raportu jasno wynika, że jednym z najczystszych regionów Polski pod względem jakości powietrza jest  województwo podlaskie. Przypominamy, że Enklawa Białowieska jest bezemisyjną inwestycją. 

27. września 2018