6. marca 2018

Uprzejmie informujemy o  przyznaniu dofinansowania  na projekt  „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Rodzinny”. Firma Sova Invest została beneficjentem  w naborze z działania 1.5 „Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000″.

6. marca 2018