Atrakcje okolicy

Hajnówka jest centrum kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym. Odbywa się tu co roku wiele koncertów i festiwali muzycznych oraz wiele imprez sportowo-rekreacyjnych. Przyjeżdżając do Hajnówki warto zaplanować czas tak, by zobaczyć jak najwięcej ciekawych miejsc. Wiele z nich kryje się w samym mieście, jednak gdy dysponujemy odpowiednim środkiem transportu, poszerza to nasze możliwości.

KUP APARTAMENT

Hajnówka nazywana jest Wrotami do Puszczy i jest miejscem, gdzie zaczyna się każda wycieczka do Rezerwatu Puszczy Białowieskiej.

To idealne miejsce wypadowe na szlaki rowerowe (Green Velo), piesze (Nordic Walking) czy ścieżki edukacyjne.

Z miniskansenu w Nadleśnictwie Hajnówka można dojechać leśną kolejką wąskotorową do jeziora Topiło.

Co dziś
możesz robić w okolicy

Hajnówka

Hajnówka

Białowieża

Białowieża

Narewka

Narewka

Park Narodowy

Park Narodowy

Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska to najlepiej zachowany naturalny europejski kompleks leśny. Jej obszar zajmuje powierzchnię 150 tys. ha i rozciąga się na terytorium Polski (62,5 tys. ha) i Białorusi (87,5 tys. ha). Bogactwo przyrodnicze Puszczy i jej naturalny charakter są efektem wielowiekowej ochrony, jaką otaczali ją władcy wschodniej części Europy: królowie Polski i książęta Litwy. Różnorodność biologiczna Puszczy opiera się na ogromnym bogactwie gatunków grzybów, roślin i zwierząt, które często są reliktowe.

Najcenniejsze tereny zielone są chronione w ramach Białowieskiego Parku Narodowego oraz obszarami rezerwatów na terenie nadleśnictw Lasów Państwowych. Rezerwat chroni najbardziej pierwotną część Puszczy. Obręb Ochronny Ośrodek Hodowli Żubrów to chyba najbardziej znane na świecie miejsce, gdzie udało się skutecznie doprowadzić do odrodzenia niemal wymarłego gatunku ssaka. Białowieski Park Narodowy jest jedynym polskim obiektem przyrodniczym, wpisanym przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa.

Drzewostan Puszczy reprezentują różnorodne zbiorowiska leśne. Pośród licznych, różnogatunkowych drzewostanów znaczny udział mają takie drzewa jak: świerk, sosna, brzoza, olsza, dąb. Przeważającymi typami siedliskowymi lasu są: las mieszany, las świeży, bór mieszany świeży, las wilgotny, las właściwy i jesionowy oraz łęgi.

W królestwie żubra

Symbolem Puszczy Białowieskiej przez wieki był tur, ale w XVI wieku ten król puszczy odszedł na zawsze. Następca tura, żubr, od razu trafił pod królewskie skrzydła. Zygmunt Stary rozkazał chronić to szlachetne zwierzę. Zmierzch Rzeczypospolitej, czasy rozbiorów a potem nawałnica I wojny światowej były dla populacji żubra białowieskiego niczym wyrok śmierci. W 1919 roku w granicach Polski były tylko cztery żubry – wszystkie w niewoli.

Puszcza Białowieska nie mogła jednak stracić drugiego władcy – ogromny wysiłek przyrodników uratował populację żubra. Teraz Puszczę Białowieską zamieszkuje pół tysiąca tych zwierząt, i jest to największa populacja żubrów na świecie.

Fauna reprezentowana jest przez wiele gatunków zwierząt, m.in.: żubry, łosie, sarny, jelenie, dziki, wilki, rysie, bobry, borsuki, głuszce, żurawie. Na terenie Puszczy istnieją rezerwaty hodowli żubra i tarpana, które są jednymi z najcenniejszych obiektów przyrodniczych na terenie Polski. W 1932 roku utworzono tu Białowieski Park Narodowy.

Rozwój okolicy
i dróg

W 2018 roku zakończy się budowa ostatniego odcinaka drogi S8 od Wyszkowa do Ostrowi Mazowieckiej. Zapewni to bardzo szybką i komfortowa jazdę samochodem aż do Białegostoku. I skróci czas podróży z centrum Warszawy do 2,5 godziny.

Dla fanów jazdy rowerem lub kolei dobra informacje – w najbliższych latach planowane jest wybudowanie ścieżki rowerowej z Hajnówki do Białowieży wzdłuż drogi powiatowej, reaktywacja linii kolejowej Hajnówka Białowieża ze stacją obok Enklawy. Puszcza Białowieska to najszybciej rozwijający się region turystyczny w Polsce (coroczny wzrost ok. 25% – 2015/2016). Puszczę Białowieską, co roku odwiedza ok. 180tys. turystów (2016), z czego 20% stanowią turyści zagraniczni, a 30% zatrzymało się w powiecie Hajnowskim na minimum 2 dni.

KUP APARTAMENT